Product

isolite

luyang

roxul

calsitherm

ask

sric

ประวัติความเป็นมาของซาฟเทค

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัท ซาฟเทค จำกัด

บริษัท ซาฟเทค จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญธุรกิจด้านการประหยัดพลังงาน  โดยที่ทางเราได้จำหน่าย วัสดุ ฉนวนกันความร้อน สำหรับ ประหยัดพลังงาน  และทาง บริษัท ฯ  ยังได้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน หลายหลายรูปแบบ ตามลักษณะการใช้งานในรูปแบบต่างๆ  โดยมีให้เลือกตามความเหมาะสมตั้งแต่อุณภูมิต่ำ à อุณภูมิสูง

ตัวอย่างเช่น

    -          Ceramic  Fiber  (ฉนวนกันความร้อน ชนิดเส้นใยเซรามิคส์)

    -          Calcium Silicate Board (ฉนวนกันความร้อน แคลเซียม ซิลิเกตุ)

    -          Rockwool (ฉนวนใยหินกันความร้อน)

    -          Insulating   Firebrick (อิฐฉนวน กันความร้อน)

    -          Refractory Brick  ( อิฐทนไฟ )

    -          Castable  (คอนกรีตทนไฟ)

    -          Refractory Mortar (ปูนทนไฟ)

    -          Bio-Soluble Fibre  (ฉนวนกันความร้อน ชนิดเส้นใยเซรามิคส์ ประเภทย่อยสลายได้)

และทางบริษัท ฯ ยังมีบริการออกแบบ  , ติดตั้ง , ซ่อมบำรุง   เตาความร้อนทุกประเภท โดย ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับงานด้านประหยัดพลังงานโดยตรง  โดยบริษัท ฯ  คำนึงถึง ค่าใช้จ่ายในการสร้าง หรือซ่อมบำรุงเตาเผาให้สัมพันธ์กับ ค่าใช้จ่ายทางการสุญเสียพลังงานของลูกค้าเป็นหลัก

สุดท้ายนี้ ทาง บริษัท ฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชม เวปไซต์ ของทางบริษัท ฯ  และทางบริษัท ฯ ได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับใช้ท่านในครั้งถัดไป